Stavební práce

Každý rozpočet rekonstrukce bytu či stavebních prací je lépe přehledný pokud bude sestaven položkově , jen tak může zákazník zjistit co  všechno za své peníze kupuje a v jaké kvalitě.

Ceník stavebních prací tak jak jej používáme pro kalkulaci rozpočtu komletních staveb nezahrnuje stavební materiál jelikož cena materiálu může být díky specifikům stavby i použité technologie značně odlišná.Cenu stavebního materiálu i jeho reálnou spotřebu je proto lépe kalkulovat až pro konkrétní zadání stavby. Při sestavování rozpočtu zohledňujeme více specifik, patří mezi ně například i rozsah  prací,čím větší zakázka tím větší slevu můžem nabídnout. Ceny jsou uváděny bez DPH.

 

Na vyžádání Vám vypracujeme cenovou nabídku na základě vaší fotodokumentace případně nákresu a výměr. V případě že potřebné podklady zašlete na e-mail: rahostav@seznam.cz  Vypracujeme vám do 5 pracovních dní cenovou nabídku v toleranci 10%.

Zednické práce 
Příčky Ytong 5cm160 Kč/ m2
Příčky Ytong 7,5cm170 Kč/ m2
Příčky Ytong 10cm175 Kč/ m2
Příčky Ytong 12,5cm190 Kč/ m2
Zdivo z tvárnic Ytong 20 cm260 Kč/ m2
Zdivo z tvárnic Ytong 30 cm300 Kč/ m2
Zdivo z tvárnic Ytong 37,5 cm310 Kč/ m2
Příčky Porotherm 8 cm190 Kč/ m2
Příčky Porotherm 11,5 cm200 Kč/ m2
Příčky Porotherm 14cm210 Kč/ m2
Zdivo nosné Porotherm 24 cm650 Kč/ m2
Zdivno nosné Porotherm 30 cm690 Kč/ m2
Zdivo nosné Porotherm 36,5 cm    890 Kč/ m2
Omítky vnitřní- komplet jádrová a štuková omítka do 2 cm220 Kč/ m2
Omítka stropu- komplet jádrová a štuková omítka260 Kč/ m2
Natažení perlinky s lepidlem100 Kč/ m2
Sádrový film na omítce tl. 2 m90 Kč/ m2
Omítka jádrová, pytlovaná směs tl.10 mm  110 Kč/ m2
Omítka jádrová, pytlovaná směs tl. 15 mm  120 Kč/ m2
Omítka jádrová, pytlovaná směs tl. 20 mm  130 Kč/ m2
Omítka stopů, jádrová tl. 10 mm       120 Kč/ m2
Montáž podomítníkových rohů55 Kč/ mb
Omítka stropů, štuková omítka 2 mm 110 Kč/ m2
Omítka stěn, štuková omítka 2 mm 90 Kč/ m2
Vyrovnávky lepidlem 70 Kč/ m2
Vyrovnávky betonovým potěrem, pytlovaná směs do 5 cm100 Kč/ m2
Zahození šliců elektro do 15 cm85 Kč/ bm
Zahození šliců elektro do 25 cm95 Kč/ bm
Zahození šliců elektro do 25 cm90 Kč/ bm
Zahození šliců elektro nad 25 cm95 Kč/ bm
Nivelační vyrovnání podlahy do 5 mm90 Kč/ m2
Příprava podkladního betonu cena cca120- 150 Kč/ m2
Začištění špalet oken
(odstranění malby, penetrace, vyrovnání stěrkou do 10 mm, alu-rok, štuky)
použit krycí folie
230 Kč/ bm
Začištění špalet oken
(odstranění malby, penetrace, vyrovnání polystyrenem nad 10 mm, alu-rok, štuky)
použit krycí folie
290 Kč/bm
Podezdění vany- rovné dle typu900 Kč/ ks
- atypické dle typu1500 Kč/ ks
Podezdění sprchové vanička dle typu700 Kč/ ks
Obezdění závěsného WC (geberit)900 Kč/ ks
Montáž dřevěných a umělých obložek dveří jednokřídlé950 Kč/ ks
Montáž kovových zárubní jednokřídlé700 Kč/ ks
Montáž bezpečnostních kovových zárubní1800 Kč/ ks
Bourací práce- cihlové příčky750 Kč/ m3
Bourání betonové příčky- panel3600 Kč/ m3
Bourání betonové podlahy2800 Kč/ m3

Hodinová sazba zednických prací 180- 300 Kč/hod. (dle náročnosti)

Přesun stavební suti stavebních hmot a přípravné práce (dle náročnosti) 150 Kč/ hod.

Dlaždičské práce - zámková dlažba 
Zámková dlažba tl. 40 mm170 Kč/ m2
Zámková dlažba tl. 60 mm220 Kč/ m2
Zámková dlažba tl. 80 mm240 Kč/ m2
Zatravňovací dlažba150 Kč/ m2
Betonová dlažba do drtě 25x25- 50x50 cm220 Kč/ m2
Betonová dlažba do betonu 25x25- 50x50 cm260 Kč/ m2
Kostka žulová 70x70 mm420 Kč/ m2
Kostka žulová 100x100 mm400 Kč/ m2
Kostka žulová 200x200 mm380 Kč/ m2
Šlapáky do drtě250 Kč/ m2
Šlapáky do betonu290 Kč/ m2
Jednořádek žula do betonu100 Kč/ bm
Dvojřádek žula do betonu130 Kč/ bm
Obrubník zahradní80- 130 Kč/ bm
Obruba silničníod 140 Kč/ bm
Kámen do betonu+ žula kostkyod 380 Kč/ m2
Obkladačské práce 
Výrovnání nerovností stěn lepidlem do 10mm90 Kč/ m2
Montáž obkladů do lepidla250- 400 Kč/ m2
Montáž plastových lišt,rohových,koutových i dilatačních55 Kč/ bm
Vyplnění dilatačních spár tmelem, silikon (cena vč. materiálu)                  59 Kč/ bm
Obklad vnitřní mozaika  350-500 Kč/ bm
Vyrovnání podlah nivelační hmotou do 5 mm  100 Kč/ m2
Pokládka dlažby keramické 250- 350 Kč/ m2
Obklad- standardní formát a montáž    250-400 Kč/ m2
Listelo55 Kč/ bm
Lišta ukončovací PVC    35 Kč/ bm
Lišta ukončovací kovová   70 Kč/ bm
Obklad špalety okna  380 Kč/ bm
Obklad schodů  420 Kč/ bm
Vykružování otvorů v obkladu    25 Kč/ ks
Vykružování otvorů v dlažbě55 Kč/ ks
Revizní otvor s osazením dvířek 25x 25 cm180 Kč/ ks
Hydroizolační stěrka- 2 vrstvy 110 Kč/ ks
Bandážní pás hydroizolace35 Kč/ bm
Montáž soklíků rovných 50 Kč/ bm
Montáž soklíků schodišťových65 Kč/ bm
Hodinová sazba za obkladačské práce 180- 280 Kč
Zateplení fasády 
Montáž polystyrenu na tmel a hmoždinky 6ks/ m 2115 Kč/ m2
Montáž polystyrenu na tmel a hmoždinky 8ks/ m 2125 Kč/ m2
Montáž výstužné sítě fasádní do stěrkového tmel110 Kč/ m2
Montáž lišt rohových dilatačních  45 Kč/ bm
Lišta okenní, APU lišta  47 Kč/ bm
Nátěr- fasádní barva akrylátová 90 Kč/ bm
Fasádní omítka točená, rýhovaná 110 Kč/ bm
Kompletní fasáda, polystyren tl. 100 mm zakončená silikonovou omítkou300- 390 Kč/ m2
Kompletní fasáda, polystyren tl. 100 mm zakončena silikovou omítkou(práce vč. materiálu) 790- 950 Kč/ m2
Kompletní fasáda, vata tl. 100 mm zakončená silikonovou omítkou1395 Kč/ m2

CENÍK KE STAŽENÍ ZDE