Kamenické práce

Dlažby 
Pokládka dlažby nepravidelné do betonu- přesné spáry
800- 1200 Kč/m2
Pokládka dlažby pravidelná (formátovaná)350- 500 Kč/m2
Ruční spárování 250- 350 Kč/m2
Opracování dlažby 200- 300 Kč/m2
Pokládka dlažby na sucho (šlapáky) 450- 600 Kč/m2
Obklady 
Lepení obkladového kamene- nepravidelné přesné spáry
900- 1400 Kč/m2
Lepení formátovaného obkladu
350- 600 Kč/m2
Lepení umělého kamene 40x12
300 Kč/m2
Kamene pásky (řemínkové zdivo)
600- 1200m2
Opěrné zídky 
Kamenné zdivo pravidelné (haklíky) řádkové zdivo 3250 Kč/m2
Zdivo kamenné pásky (řemínkové zdivo)1200Kč/m2
Opracování- výroba kostek (ruční výroba) 1200 Kč/m2
Spárování ruční 350 Kč/m2
Nepravidelné zdivo 1500- 2800Kč/m2
BEZESPÁROVÉ ZDIVO
- pravidelné3000 Kč/m2
-nepravidelné 2800 Kč/m2
Hodinová sazba pro uvedené práce
220- 330 Kč/hod.
Stavba krbů, udíren, pecí, obezdívky krbových vložek: 
Stavba jednoduchého krbu z lícového zdiva 22 000- 40 000 Kč
Stavba jednoduchého krbu z kamene s udírnou 35 000- 55 000 Kč
Stavba jednoduchého krbu s konečnou úpravou štukováním
25 000- 32 000 Kč
Obezdívka krbové vložky jednoduchá- bez římsy
28 000- 38 000 Kč
Obezdívka krbové vložky s římsou
35 000- 45 000 Kč
Teplovzdušné rozvody do 5 bm
2800 Kč
Teplovzdušné rozvody do 10 bm
3400 Kč
Stavba jednoduché udírny z lícového zdiva vč. kovových dvířek
45 000- 60 000 Kč
Stavba udírny, povrchová úprava kamenné zdivo pravidelné
i nepravidelné vč. doplňků (kovová dvířka, kovové rošty,
kovová vanička na odkapávání tuku)
80 000- 100 000 Kč
Stavba jednoduché pece včetně kovářských doplňků
35 000- 50 000 Kč
Stavba kombinovaného krbu s udírnou a pecí-
povrchová úprava kamen včetně dvířek a roštů
165 000– 180 000 Kč
Hodinová sazba pro výše uvedené práce
290- 450 Kč/hod.

 

Uvedené ceníkové ceny jsou základní, a proto nemusí být jejich cena konečná. Pro výše uvedené kamenické práce se z pravidla uvažuje s hodinovou sazbou za práci. Práce nezahrnují materiál, jelikož množství a cena materiálu může být díky specifikům stavby i použitelnému druhu materiálu značně odlišná. Při sestavování rozpočtu zohledňujeme více specifik stavby. Patří mezi ně například rozsah prací- čím větší zakázka, tím větší můžeme nabídnout slevu. Cenu materiálu a jeho reálnou spotřebu je proto lépe kalkulovat až po konkrétním zadání stavby. Ceny jsou uváděny bez DPH.

CENÍK KE STAŽENÍ ZDE